Visie

DAVOZ is een ambitieuze sportclub
die met een open blik
en in een sfeer van respect en verantwoordelijkheid
een sterke verbondenheid binnen de club
en met de lokale gemeenschap nastreeft.

Ambitie

DAVOZ wil via een sterke en brede jeugdopleiding het beste uit elke speelster halen en elke volleybal(st)er speelgelegenheid geven op het juiste niveau. Daarom wil DAVOZ in zoveel mogelijk jeugdcategorieën (U11, U13, U15 en U17) een team in zowel niveau 1 (provinciaal) als niveau 2 (regionaal) hebben en zo snel mogelijk een seniorenteam in de hoogste provinciale afdeling (niveau 5) met zoveel mogelijk eigen speelsters.

Sportclub

DAVOZ wil als sportclub in de eerste plaats het volleybal promoten en een volleybalopleiding aanbieden. Als club organiseren we ons zo goed mogelijk om de combinatie met school en werk te vergemakkelijken maar DAVOZ is bovenal een volleybalclub.

Openheid

DAVOZ wil als club openstaan voor de inbreng van iedereen die de club en het volleybal in het algemeen een warm hart toedraagt. Iedereen die de waarden van onze club onderschrijft, is welkom om er deel van uit te maken, ongeacht religieuze of politieke overtuiging, fysieke kenmerken, geaardheid of sociale achtergrond.

Respect

DAVOZ vindt dat al wie betrokken is bij onze club respect verdient. Gerespecteerd worden betekent echter ook respecteren. Wij verwachten dan ook dat onze speelsters, trainers, bestuursleden, supporters… respect tonen voor iedereen binnen de club en diens rol, maar ook voor tegenstanders, scheidsrechters, bondsvertegenwoordigers én voor de gemeenschap in het algemeen.

Verantwoordelijkheid

DAVOZ wil een vereniging zijn waar alle betrokkenen zich engageren om een positieve bijdrage te leveren voor het team, de club, het volleybal en de maatschappij in het algemeen. DAVOZ erkent en steunt persoonlijke ambities maar die gaan in geen geval voor het team- en clubbelang.

Verbondenheid

DAVOZ wil dat iedereen die bij de club betrokken is, trots is om bij de DAVOZ-familie te horen. Wij stimuleren dan ook een sterke verbondenheid met medespeelsters, het team en de club in het algemeen.