Vertrouwenspersonen

DAVOZ heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld waar speelsters terechtkunnen bij conflicten of probleemsituaties die niet rechtstreeks opgelost raken of waarvan het gevoel leeft dat ze niet rechtstreeks besproken kunnen worden. De vertrouwenspersonen bemiddelen tussen de betrokken speelster en de club of de clubmedewerker. Indien gewenst en indien mogelijk, wordt de anonimiteit gewaarborgd.

Eerste aanspreekpunt

Maarten Bossuyt
maarten<at>davoz.be | 0473 36 08 58
Maarten is actief bestuurslid bij DAVOZ en de secretaris van de club.

Tweede aanspreekpunt

Ludwijn Van Wyngene
vanwyngene-moreau<at>skynet.be | 0471 07 95 28
Ludwijn is voormalig bestuurslid van DAVOZ. Hij is niet meer rechtstreeks betrokken bij de clubwerking.