Trainer/coach

Als trainer/coach ben je de eerste verantwoordelijke voor je team. Dat vergt zowel sportief-technische, organisatorische als interpersoonlijke vaardigheden. Je team op een geloofwaardige manier leiden, kan uiteraard alleen maar als je het goede voorbeeld geeft en de verwachtingen die de club aan de speelsters en ouders stelt, ook respecteert en ondersteunt. Die verwachtingen staan beschreven in het vorige hoofdstuk.

Als trainer ben je verantwoordelijk voor deze sportief-technische aspecten.

 • De trainer/coach neemt de sportief-technische beslissingen zoals de wedstrijdselectie, de opstelling, de manier van spelen, time-outs, wissels en vervangingen, …. Speelsters, ouders, bestuur hebben hier geen rechtstreekse inbreng. Alleen de jeugdcoördinator kan hier wel een adviserende rol spelen.
 • De club verwacht wel dat de trainer bij haar of zijn keuzes de clubvisie en het opleidingskader respecteert:
  • Bij jeugdwedstrijden zijn leer- en speelkansen belangrijker dan winnen.
   • Jeugdwedstrijden worden over vier sets gespeeld. In principe speelt elke speelster in de wedstrijdselectie dan ook ten minste twee sets.
   • Als de spelersgroep te groot is voor een correcte wedstrijdselectie, dan zorgt de trainer voor het juiste evenwicht zodat niet steeds dezelfde speelsters uit de boot vallen, of in de selectie blijven.
  • Bij jeugdwedstrijden zijn inzet en aanwezigheid op trainingen een even belangrijke factor als volleybaltechnische vaardigheden bij het bepalen van wedstrijdselecties en startopstellingen.
 • De speelsters hebben recht op een goede trainings- en wedstrijdvoorbereiding vanwege de trainer, en op degelijke coaching tijdens de wedstrijden.
 • De trainer is actief betrokken bij het sportieve opleidingsbeleid onder leiding van de jeugdcoördinator, is aanwezig op de trainersvergaderingen en volgt minstens de opleidingen die nodig zijn om de trainerslicentie te behouden.

Als trainer heb je ook een aantal interpersoonlijke taken.

 • DAVOZ verwacht van alle trainers dat zij positief coachen, zonder speelsters of het team denigrerend aan te spreken. De trainers blijven ook tegenover tegenstanders, wedstrijdleiding en publiek steeds sportief en respectvol.
 • De trainer zorgt dat de speelsters steeds haar of zijn keuzes en beslissingen begrijpen.
 • Het is niet de taak van de trainer om een vriend of vriendin van de speelsters te zijn. De trainer leidt de spelersgroep. De trainer bepaalt wanneer welke oefeningen worden gedaan, wanneer de rust- en drankpauzes zijn, en regelt andere interne teamafspraken.
 • Naast volleybaltechnische zaken brengt de trainer de speelsters ook de juiste sport- en teamattitudes bij.
 • Als trainer bewaak je de goede sfeer met en binnen de spelersgroep. Bij conflicten of wangedrag grijp je in, in eerste instantie door in gesprek te gaan met de betrokken speelsters en desgevallend met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van de teambegeleider of een ander bestuurslid.
 • Als trainer ben je, voor of na de training of na afspraak, ook beschikbaar voor een gesprek op vraag van een of meerdere speelsters en/of desgevallend hun ouders, al dan niet in aanwezigheid van de teambegeleider of een ander bestuurslid.

Voor trainers is er ook een organisatorische rol weggelegd.

 • De trainer is verantwoordelijk voor een heldere en tijdige communicatie met het team over praktische zaken rond het team, zoals vertrekuur en -plaats bij uitwedstrijden, verplaatste wedstrijden, geannuleerde trainingen en alle andere teamgerelateerde afspraken. Whatsapp is hiervoor een goede tool die gemakkelijk individuele en groepscommunicatie mogelijk maakt.
 • De trainer organiseert de sportieve voorbereiding van het seizoen en regelt oefenwedstrijden en deelname aan tornooien, in overleg met het bestuur.
 • De trainer is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden om de speelsters te kunnen opvangen.
 • Minstens bij wedstrijden draagt de trainer haar of zijn clubsweater.
 • De trainer zorgt ervoor dat de speelsters na de training en/of wedstrijd alle ballen en ander materiaal netjes opruimen.